Vítá vás Dětská klinika Olomouc

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc je předním klinickým, výukovým a vědeckovýzkumným pracovištěm v České republice. Jedná se o moderní, progresivní pracoviště s individuálním přístupem ke každému dítěti a s vysoce kvalifikovaným personálem.

Poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči dětským pacientům od novorozeneckého věku až do dospělosti. Je zde soustředěno několik center pro léčbu specifických onemocnění a řada odborných pediatrických ambulancí. Zabezpečuje výuku pregraduálních studentů Lékařské fakulty a také Fakulty zdravotních věd Univerzity Palackého v Olomouci. Na Dětské klinice jsou také školeni lékaři v rámci doktorského studia a probíhá zde i postgraduální příprava v oboru Dětského lékařství. 

Kde nás najdete