Zdravotní klauni pomáhají hospitalizovaným dětem

Smích je velkým pomocníkem, zvlášť v situacích, kdy je potřeba zmírnit stres, potlačit úzkost a odbourat strach. Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení může všechny tyto negativní projevy zahrnovat, a to především u dětských pacientů. Posláním speciálně vyškolených Zdravotních klaunů, s nimiž Dětská klinika FN Olomouc spolupracuje dlouhodobě, je tvořit uvolněné prostředí, přinášet humor, radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Pomáhají odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Přispívají tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu.

Kromě osobních návštěv zdravotnických pracovišť nabízí Zdravotní klaun, o. p. s. jako doplňkový program pro smutné a osamělé dětské pacienty online program Virtuální klauniády. Půlhodinová klauniáda je bezplatná a rodiče si ji mohou rezervovat jednoduchým způsobem na webových stránkách. Pacienti i personál si také můžou zlepšit náladu při sledování klaunů v krátkých videích (pohádky, písničky, scénky) na videokanálu Smích on-line.