Často se ptáte

Vážení rodiče, na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci je možné přijímat spolu s dítětem i maminku či jinou doprovázející osobu. Vzhledem k tomu, že budova kliniky byla postavena v době, kdy společný pobyt v nemocnici nebyl obvyklý, je počet pokojů pro matky s dítětem limitován. V některých případech může rodič dítěte staršího šesti let využít ubytování na dvou třílůžkových pokojích, které se nacházejí v ubytovně pouhých pár desítek metrů od Dětské kliniky (podrobnosti ZDE). Přes den je potom na pokoji se svým dítětem, o které se stará obvyklým způsobem. V každém případě má ale hospitalizace akutně nemocného dítěte přednost před hospitalizací doprovázející osoby. Doporučujeme využívat i denního pobytu rodiče u dítěte – v těchto případech ovšem bez nároku na postel, stravu a pracovní neschopnost. O přijetí matky rozhoduje lékař, který se řídí stavem dítěte, povahou onemocnění a volnou kapacitou lůžek pro doprovázející osoby. Na společný pokoj matky s dítětem jsou přednostně přijímány matky kojící a dále matky dětí, u kterých se předpokládá delší pobyt v nemocnici nebo matky chronicky nemocných dětí, které jsou přijaty k zácviku ve speciální péči.

Během hospitalizace na Dětské klinice je nutné dodržovat následující pravidla pobytu vycházející z právních předpisů a Provozního řádu FN v Olomouci:

 1. Doprovázející osoba je přijata k hospitalizaci ve FNOL vzhledem k potřebám svého dítěte, proto se o něj stará v plném rozsahu základní péče a dle pokynů ošetřujícího personálu. Je s dítětem v neustálém kontaktu.
 2. Dodržuje režim oddělení.
 3. Přestože při ošetřování je faktická odpovědnost za dítě na doprovázející osobě, právní odpovědnost za matku a dítě nese personál Dětské kliniky a FNOL. Proto se požaduje od maminek plné respektování pokynů ošetřujícího personálu.
 4. Během hospitalizace je možné se, po domluvě a se souhlasem ošetřujícího personálu pohybovat na vycházce mimo dětskou kliniku, ale vždy jen v areálu nemocnice. V případě opuštění areálu FNOL je hospitalizovaná osoba automaticky propuštěna z hospitalizace a nemocnice za ni nenese žádnou právní odpovědnost.
 5. Dítě může opustit areál FNOL jen v případě oficiální propustky nebo po propuštění z hospitalizace. V obou případech přebírají rodiče za dítě právní odpovědnost.
 6. Dětská klinika je současně i výukovým pracovištěm LF UP Olomouc. Žádáme Vás tímto o případné umožnění vyšetření Vašeho dítěte studenty medicíny. Tato vyšetření jsou prováděna pod dohledem lékaře, nejsou prováděny odborné výkony a studenti nerozhodují o postupu léčby.
 7. Návštěvy probíhají během celého dne s výjimkou oddělení intenzivní péče , kde jsou návštěvy po domluvě s lékařem.
 8. V období epidemie infekčních onemocnění se může režim návštěv změnit.
 9. Návštěvy dalších rodinných příslušníků na oddělení omezte, prosím, na minimum (otec dítěte) a v jiných případech jen mimo oddělení, ale vždy jen po domluvě s personálem daného oddělení.
 10. Hospitalizace doprovodu dítěte do 6 let věku je bez poplatku (hradí příslušná zdravotní pojišťovna). Při hospitalizaci doprovodu dítěte nad 6 let věku je účtován poplatek dle platného sazebníku FNOL. Lůžko na pokojích pro rodiče hospitalizovaných dětí je zpoplatněné částkou 250 korun za jednu noc. V tomto případě není nárok na vystavení pracovní neschopnosti. V indikovaných případech je po vyžádání souhlasu příslušné zdravotní pojišťovny (vážně handicapované děti) hospitalizace doprovodu dětí nad 6 let hrazena příslušnou ZP. Je tedy pro rodiče bez poplatku.
 11. Kouření je zakázáno ve všech prostorách kliniky a okolí. Místa určená ke kouření jsou v areálu FN vyhrazena a řádně označena.

Hospitalizace doprovodu dítěte do 6 let věku je bez hospitalizačního poplatku. Hospitalizace doprovodu dítěte nad 6 let věku dítěte se souhlasem příslušné zdravotní pojišťovny je bez hospitalizačního poplatku. 

V případě hospitalizace doprovodu dětí nad 6 let bez souhlasu zdravotní pojišťovny je účtován poplatek za ubytovnu 250 Kč na den. V tomto případě není ani nárok na vystavení pracovní neschopnosti.

V případě hospitalizace doprovodu dětí umístěných na intenzivní péči a dětí nad 6 let bez souhlasu zdravotní pojišťovny je účtován hospitalizační poplatek 622,- Kč na den. V tomto případě není ani nárok na vystavení pracovní neschopnosti.

Strava dětí je zajištěna podle věku dítěte a charakteru onemocnění příslušnou dietou. Z těchto důvodů nepřinášejte dětem zbytečně mnoho pamlsků. Po dohodě se sestrou na oddělení je možné donést například ovoce.

Zájemci si mohou oběd objednat prostřednictvím webové aplikace na adrese strava.fnol.cz, kam se mohou přihlásit na vlastních zařízeních (notebook, tablet, chytrý telefon) nebo na prezentačním místě, jimiž budou postupně některá oddělení vybavena. Aplikace je dostupná nepřetržitě, změnit výběr je však z provozních důvodů možné vždy jen den dopředu v určených hodinách. Mimo volby oběda mohou aplikaci využít k prohlížení objednané stravy všichni pacienti, tedy i ti, kterým jejich dietní opatření změnu pokrmu neumožňuje.

Návod na použití aplikace najdete ZDE.

Jídelní lístek - výběrové diety (klikněte pro detail)

 

Pokud to dovoluje epidemická situace a není stanoveno jinak, návštěvy na Dětské klinice FNOL jsou od 10.00 do 18.00 hodin denně,  včetně sobot a nedělí. Po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem je možno počkat až do usnutí dítěte, pokud není hospitalizovaný jeden z rodičů. Návštěvy na jednotce intenzivní a resuscitační péče jsou vždy po domluvě s lékařem.

Informace o zdravotním stavu malého pacienta poskytuje ošetřující lékař telefonicky každý den po vizitě, obvykle tedy po 10. hodině. V případě hospitalizace jednoho z rodičů jsou informace o zdravotním stavu dítěte podávány při vizitě, podle stavu dítěte rovněž individuálně v průběhu dne. Na Jednotce intenzivní a resuscitační péče (akutní stavy) jsou informace o zdravotním stavu dítěte podávány vždy jednomu z rodičů podle domluvy s lékařem.