Základní informace

Dětská klinika při Fakultní nemocnici Olomouc a Univerzitě Palackého v Olomouci je předním klinickým, výukovým a vědeckovýzkumným pracovištěm v České republice. Poskytuje komplexní péči dětským pacientům od novorozeneckého věku až do dospělosti. Vzhledem ke kvalifikačním předpokladům personálního obsazení lze mezi specifické přednosti Dětské kliniky zařadit schopnost komplexní diagnostiky a terapie dětských nemocí.

Lze konstatovat, že dětská klinika poskytuje služby na úrovni dětské nemocnice. Klinika disponuje v současné době 80 lůžky pro dětské pacienty a současně je na klinice 25 lůžek, které lze využít pro hospitalizaci doprovázejících osob. Některá lůžka umožňují společnou hospitalizaci rodiče a dítěte do 6 let na  pokoji, další lůžka pro rodiče dětí starších 6 let jsou k dispozici v v ubytovně vzdálené pár desítek metrů od Dětské kliniky (podrobnosti).  V roce 2022 bylo hospitalizováno 4496 dětí a 3050 doprovázejících osob.

Dětská klinika zastupuje i péči v rámci široké škály odborných ambulancí: alergologické, imunologické, pneumologické, kardiologické, endokrinologické, diabetologické, hematoonkologické, chirurgické, nefrologické, neurologické, revmatologické, gastroenterologické a ambulance pro nemoci jater, žlučových cest a dědičných metabolických poruch. Od září roku 2014 je součástí kliniky i ambulance praktického lékaře pro děti a dorost.

Dětský lékař, příslušný specialista, je koordinátorem potřebné poskytované ambulantní péče, ale i péče během hospitalizace na lůžku. Do péče o pacienta je ovšem zapojen celý tým odborníků, od lékařů daných specializací, přes plně kvalifikovaný sesterský či ošetřovatelský personál, až po klinické psychology a rehabilitační pracovníky.

Součástí kliniky jsou i nově zbudované operační sály z roku 2011, které využívají téměř všechny operační obory zastoupené ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Samozřejmostí je, že Dětská klinika také poskytuje vysoce kvalitní péče pro ty nejtěžší pacienty, kteří vyžadující intenzivní resuscitační a také intenzivní hematoonkologickou péči.

Hospitalizované děti, které jsou žáky základních škol, mají během svého pobytu, pokud to jejich zdravotní stav dovolí, možnost navštěvovat základní školu při dětské klinice a to ve formě individuální výuky přímo ve třídě na oddělení nebo na pokojích. Pro předškolní děti lze využít služeb mateřské školy při Dětské klinice. Pravidelné jsou také návštěvy zdravotnických klaunů, kteří se snaží zpříjemnit hospitalizaci a rozveselit dětské pacienty. Další možností rozptýlení při pobytu na Dětské klinice je využití galerie, která se nachází v atriu dětské kliniky a děti se zde mohou zabavit při různých výtvarných či keramických pracích, samozřejmě pod dozorem výtvarníků.