Výuková činnost na Dětské klinice LF UP a FN Olomouc

Kontakty:

 • Přednostka kliniky: doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D.
 • Telefonní kontakt: 588 444 410, 588 445 719
 • E-mail: eva.karaskova@fnol.cz 
 • Zástupkyně přednostky pro vědu a výzkum: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
 • Telefonní kontakt: 588 444 401
 • E-mail: dagmar.pospisilova@fnol.cz 
 • Zástupce přednostky pro výuku: doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
 • Telefonní kontakt: 588 444 439
 • E-mail: katerina.bouchalova@fnol.cz 
 • Vedoucí lékařka pro výuku anglického programu: MUDr. Barbora Ludíková, Ph.D.
 • Telefonní kontakt: 588 444 476
 • E-mail: barbora.ludikova@fnol.cz 
 • Sekretariát Dětské kliniky LF UPOL: Mgr. Hana Danyi
 • Telefonní kontakt: 588 444 403
 • E-mail: hana.danyi@fnol.cz

Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice v Olomouci představuje významné výukové pracoviště, které garantuje komplexní vzdělávání v oblasti pediatrie v lékařských i nelékařských profesích.

 • V pregraduální oblasti zde probíhá výuka studentů Lékařské fakulty UP v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine a Dentistry. Dále je zde zajišťována výuky dětského lékařství pro studenty Fakulty zdravotnických věd UP v prezenčních i kombinovaných bakalářských a magisterských studijních programech, např. Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Porodní asistence, Intenzivní péče v porodní asistenci, Fyzioterapie atd.
 • V oblasti postgraduálního vzdělávání je na Dětské klinice akreditován doktorský studijní program Pediatrie v prezenční a kombinované podobě. Dále je pracoviště držitelem akreditace Národního akreditačního úřadu pro habilitační a profesorské řízení v oboru Pediatrie.
 • V rámci specializačního vzdělávání má pracoviště akreditaci pro Základní pediatrický kmen a dále specializovaný výcvik v oborech:
  • Pediatrie (II. typ),
  • Pediatrie (doplněna část praxe pro PLDD)
  • Dětská endokrinologie a diabetologie  (II. typ)
  • Dětská gastroenterologie a hepatologie            
  • Dětská kardiologie        
  • Dětská nefrologie          
  • Dětská pneumologie    
  • Dětská revmatologie     I. typ
  • Dětská neurologie (I. typ).