Historie

"Moravské všeobecné zemské ústavy v Olomouci", jak zněl tehdejší oficiální název, zahájily svou činnost v dnešních prostorách nemocnice již v roce 1896 a byly postupně dobudovány. Počátkem května roku 1939 bylo v Olomouci tehdejším primářem MUDr. A. Moresem zřízeno v někdejší zemské nemocnici první dětské oddělení. Pro nově vznikající dětské oddělení byla uvolněna část očního pavilónu, vystavěného v roce 1905. Na bývalém trachomovém oddělení bylo vyčleněno prvních 21 dětských lůžek, z toho devět pro kojence. V roce 1945 se podařilo toto oddělení rozšířit a přičlenit k němu také infekční pavilon se 40 lůžky. Primářem nového dětského oddělení se stal mladý jedenatřicetiletý asistent bratislavské dětské kliniky MUDr. Antonín Mores.

Spolu s dětským oddělením ve Frýdku to byla před druhou světovou válkou jediná dětská oddělení na území severní Moravy. V této podobě převzalo dětské oddělení v roce 1946 povinnosti kliniky obnovené Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Významným mezníkem byl rok 1976, kdy po předchozí přípravě profesorem Lhotákem byla otevřena nová budova dětské kliniky, která kromě nemocniční pediatrie poskytuje v odborných ordinacích specializovanou ambulantní péči. Byla vybudována Jednotka intenzivní péče pro patologické novorozence, která rozšířila péči o kriticky nemocné děti (v roce 1967 byla na Dětské klinice v Olomouci vybudována jedna z prvních jednotek intenzivní péče pro větší děti v bývalém Československu).

V současné době poskytuje Dětská klinika komplexní pediatrickou péči nejenom pro region střední Moravy. Stala se významným univerzitním centrem medicínského pregraduálního i postgraduálního vzdělávání (akreditace pro habilitační řízení; atestace I. stupně z pediatrie; oborová rada pediatrie PGVS). V roce 1998 byla na Dětské klinice otevřena Laboratoř experimentální medicíny, kde je soustředěna vědecko - výzkumná aktivita zaměřená zejména na oblast prediktivní onkologie a vývoj nových protinádorových látek. V roce 1999 byl klinice přiznán MZd ČR statut centra pro diagnostiku a léčbu dětských onkologických onemocnění krvetvorby. V říjnu 1999 byla otevřena nově zrekonstruovaná Jednotka intenzivní a resuscitační péče, která je schopna na 18 diferencovaných lůžkách poskytnout vysoce specializovanou péči. V rámci rozsáhlé technické rekonstrukce byla v roce 1999 na Dětské klinice rovněž otevřena posluchárna pro studenty LF UP a nově vybudovány seminární místnost a počítačová studovna pro dvanáct posluchačů medicíny. V roce 2000 pokračuje rekonstrukce zbývajících třech specializovaných oddělení dětské kliniky (oddělení pro kojence a batolata, diagnostické a pooperační oddělení a oddělení pro starší děti a dorostence) a specializovaného onkohematologického oddělení včetně Jednotky intenzivní hematologické péče. V roce 2010 je v plánu vybudování nového oddělení pooperačního včetně přilehlých operačních sálů a endoskopického pracoviště gastroenterologie a pneumologie. Dětská klinika patří také mezi jedno z akreditovaných Center pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy v České republice.

Spektrem a rozsahem poskytované pediatrické péče, která je podmíněna moderním přístrojovým vybavením a v neposlední řadě vysoce specializovaným kolektivem lékařů a sester, splňuje dnes Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci kritéria nejvyšší kvality.

Přednostové DK (chronologicky):

1939 - 1959:  prof. MUDr. Antonín Mores

1959 - 1963:  doc. MUDr. Lubomír Pelikán, CSc.

1963 - 1975:  prof. MUDr. Jaroslav Lhoták, CSc.
1975 - 1986:  prof. MUDr. Jiří Volejník, DrSc.
1986 - 1994:  doc. MUDr. Miloslav Navrátil, CSc.
1994 - 2017:  prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
2017 – 06/2023: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

od 7/2023 – dosud: doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D.