Pooperační oddělení na Dětské klinice se díky nové výzdobě změnilo v pestrobarevnou zahradu

15. 6. 2019

Humanizace nemocničního prostředí. Už jste se setkali s tímto souslovím? Možná vám ta trojice slov zní jako prázdná fráze a nevíte, co si pod nimi představit. Pokud tomu tak je, zajděte se podívat na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Uvidíte tady, co „humanizace“ prakticky obnáší. Její poslední příklad najdete v šestém patře kliniky, na Oddělení 28D. Výzdoba chodeb, jídelny nebo vyšetřovny veselými motivy a instalace hracích prvků by přitom nebyla možná bez darů soukromých dárců a pomoci Šance Olomouc o.p.s..

„Je pochopitelné, že děti, ale také jejich rodiče při návštěvě nemocnice pociťují obavy a stres. Ten bývá o to větší, že na ně nepříjemně působí unifikované, sterilní prostředí. My se to snažíme ve spolupráci s Dětskou klinikou změnit. Naším cílem je, aby výzdoba pomohla strach z lékařských vyšetření a pobytu v nemocnici zmenšit. Tyto úpravy jsou ale přínosné taky pro personál, aby se při náročné práci cítili příjemněji,“ vysvětluje ředitelka Šance Herta Mihálová. Dlouholetá snaha sdružení a vedení Dětské kliniky o přizpůsobení prostor malým pacientům je v budově vidět téměř na každém kroku.

Jen před několika dny skončila kompletní proměna Oddělení 28D, kde pobývají děti po operačních výkonech. „S úpravami na tomto oddělení jsme začali již před rokem, kdy jsme nechali veselými motivy vyzdobit odpočinkovou místnost. A letos jsme pokračovali na chodbách, v herně a jídelně a ve vyšetřovně,“ popisuje Herta Mihálová. Z pestrobarevně vymalovaných zdí i ze dveří tak na děti pokukují medvídci, žirafy nebo opičky a mohou se zastavit u atraktivních hracích prvků, které mají didaktický rozměr a jsou přívětivé k dětskému vnímání světa. „Při výzdobě vyšetřovny jsme mysleli i na děti, které lékaři vyšetřují na lehátku a musejí se při tom dívat do stropu,“ usmívá se vrchní sestra Dětské kliniky Mgr. Světlana Kašubová a ukazuje vzhůru na medvídky, domky a ptáčky.

Všechny práce včetně instalace hracích prvků trvaly více než dva měsíce. Ujala se jich specializovaná firma Tip Art, o. p. s. a autorkou obrázků je malířka Petra Zlá. „Použity jsou speciální švýcarské barvy, které mají vydržet až deset tisíc umytí,“ doplňuje Herta Mihálová a zdůrazňuje, že výzdoba oddělení v hodnotě 790 tisíc korun by nemohla vzniknout bez štědrých dárců. Větší část byla hrazena z příspěvku dárkyně, která si přeje zůstat v anonymitě. Zbývající prostředky a vybavení poskytlo sdružení Šance, odborný asistent Ústavu farmakologie MUDr. Jan Strojil, Ph.D., kolektiv zaměstnanců Ústavu klinické a molekulární patologie, studenti 4. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Palackého, společnosti Haryservis  Olomouc , Zahradnictví Marciánová z Kostelce na Hané a penzion Hanácký dvůr – Polkovice.

Úpravou Oddělení 28D však „humanizace nemocničního prostředí“ na Dětské klinice nekončí. Realizační tým se již přesunul o patro níž, na kojenecké Oddělení 28B. „Tam už je hotová jídelna, ale zbývají ještě chodby. Před dokončením jsou taky úpravy na hematoonkologickém Oddělení 21B,“ zmiňuje plány do nejbližší budoucnosti Herta Mihálová.