Škola při Fakultní nemocnici Olomouc

Škola při Fakultní nemocnici Olomouc vznikla v roce 1956. Zpočátku se vyučovalo na oddělení v dnes již neexistující budově Dětské kliniky. V roce 1976 se škola přemístila do nově postavené budovy Dětské kliniky při FN Olomouc. Výuka se postupně rozšiřovala i na jiná oddělení – oddělení kožní, urologické, ortopedické, chirurgické, ORL, plastické chirurgie. V průběhu posledních let v důsledku ekonomických změn ve FN některá oddělení zanikla.

Koncem školního roku 2004 - 2005 se součástí školy stalo detašované pracoviště pro předškolní věk - Dětský stacionář na Mošnerově ulici v Olomouci.

Od roku 2008 do roku 2011 docházeli pedagogové na detašované pracoviště Středisko sociální prevence Na Vozovce v Olomouci.

Z důvodu racionalizace došlo od 1. 7. 2016 ke sloučení Základní školy a Mateřské školy logopedické Olomouc a Základní školy a Mateřské školy při Fakultní nemocnici Olomouc.

V současné době se výuka soustřeďuje většinou v budově Dětské kliniky.

Pedagogové docházejí i na oddělení kožní, chirurgické, plastické chirurgie, rehabilitační.