Zmocněnkyně pro lidská práva navštívila FN Olomouc

10. 6. 2024

Ve čtvrtek 30. května 2024 navštívila Fakultní nemocnici Olomouc, konkrétně její Novorozenecké oddělení a Dětskou kliniku, vládní zmocněnkyně pro lidská práva a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková. Stalo se tak na pozvání senátora a lékaře Novorozeneckého oddělení MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.
Paní zmocněnkyně při své návštěvě konstatovala a ocenila, že pediatrie ve FN Olomouc bere co největší ohled na maminky s dětmi. V rámci možností se zde vazba rodičů a jejich potomků podporuje v co nejvyšší míře. 
V rámci své návštěvy se paní Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková setkala také s děkanem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Milanem Kolářem, Ph.D. a následně ještě navštívila NZDM v Olomouci spadající pod společnost Podané ruce.